|  e-ISSN: 2980-1141

Değerlendirme Süreci

 1. Dergimize gönderilen makaleler öncelikle ilgili editöre iletilir.

 2. Editör tarafından makale iki kör hakeme gönderilir.

 3. Hakem değerlendirmelerinde makale hakkında olumlu ve olumsuz görüşün eşitliği durumunda editörün veya 3. hakemin görüşü alınır.

 4. Hakemlerin gönderdiği değerlendirmeler, editör tarafından incelenerek makale sahibine kabul, ret ya da düzeltme (revizyon) isteği mesajı iletilir.

 5. Hakem değerlendirmelerinden birinin olumsuz, diğerinin majör revizyon talebi söz konusu olduğunda, editör makaleyi ve raporları tekrar inceleyerek reddetme hakkını kendinde saklı tutar.

 6. Düzeltme (revizyon) istenen makale için hakem görüşleri makale yazar(lar)ına iletilerek gerekli değişiklikleri yapmaları istenir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir. Bu değerlendirme raporu ışığın Editör son kararı vererek makaleyi kabul eder. 

 7. Hakemler kendilerine gönderilen makaleyi değerlendirip değerlendirmeyeceğine 6 gün içerisinde karar verir.

 8. 6 gün içerisinde hakem davete yanıt vermezse, hakemlik talebi iptal edilir ve davet başka hakeme yönlendirilir.

 9. Hakemler değerlendirmeyi kabul ettiklerini beyan ettiklerinden sonra maksimum 15 gün içerisinde değerlendirmelerini sisteme yüklerler. Bu süre hakemin talebiyle makul bir süre uzatılabilir.

 10. Hakemler, makale için revizyon kararı verdiğinde, yazarlara 10 günlük düzeltme süresi verilir.

 11. Yazarların düzeltmelerini sisteme yüklemelerinden sonra, hakemlere 10 günlük bir değerlendirme süresi verilir. Hakemlerin talebiyle bu süre editör tarafından uzatılabilir.

 

 


400 defa okundu.