|  e-ISSN: 2980-1141

Orjinal Araştırma Makalesi | Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 2023, Cil. 1(1) 32-46

Coğrafya Öğretmenliği Okuyan Öğretmen Adaylarının KPSS'ye İlişkin Algıları

Mahmut Ergün

ss. 32 - 46   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mdag.2023.530.3   |  Makale No: MANU-2302-04-0002.R1

Yayın tarihi: Mart 15, 2023  |   Okunma Sayısı: 139  |  İndirilme Sayısı: 216


Özet

Öğretmen seçme sistemi birçok öğretmen adayı tarafından hem benimsenmiş hem de karşı çıkılmıştır. KPSS uygulamasının devam etmesini savunan öğretmen adaylarının bunun gerekçesi olarak öğretmen seçiminde yapılacak yeni bir uygulamaya alışmalarının zaman alacağı şeklindedir. Çalışmanın amacı ve araştırma soruları çerçevesinde, sosyal bir olguyu anlamlandırmak ve irdelemek ihtiyacından hareketle nitel araştırma yöntemi ve bu yöntemin tekniklerinden biri olan fenomoloji kullanılmıştır. Araştırma Coğrafya Öğretmenliği okuyan öğretmen adaylarının KPSS’ye yönelik algılarına yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Coğrafya Öğretmenliği okuyan son sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklem grubu rastgele belirlenmiştir. Bu araştırmaya 8 kadın ve 7 erkek olmak üzere 15 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarının KPSS hakkında genellikle sadece ezber bilgileri ölçtüğü çokça eleştirilmiştir. Katılımcılar eğer ki nitelikli öğretmen seçimi yapılacaksa bilgi sınavının yanında becerinin de ölçülmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu bağlamda KPSS’nin yanında beceri sınavı yapılıp sınav puanına dahil edilmesi yerinde ve doğru bir karar olacaktır. Öğretmenlik mesleği sadece bilgileri bilmekle değil onları öğrencilerine yeterince ve doğru bir şekilde aktarmak ile olur. Gelişmiş ülkelerde öğretmen atama sistemlerine bakıldığında sözlü mülakatın da tercih edildiği görülmektedir. Katılımcıların KPSS’nin içeriğine yönelik düşünceleri ise çok fazla konun olduğu ve öğretmenlik mesleğine başladıklarında bazı derslerin kullanılmadığını belirtmişlerdir. Coğrafya öğretmeni alan sınavında sorulan soruların ilköğretim kademesinde değil de ortaöğretim kademesinde kullanıldığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, Kpss, psikolojik etki


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Ergun, M. (2023). Coğrafya Öğretmenliği Okuyan Öğretmen Adaylarının KPSS'ye İlişkin Algıları . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), 32-46. doi: 10.29329/mdag.2023.530.3

Harvard
Ergun, M. (2023). Coğrafya Öğretmenliği Okuyan Öğretmen Adaylarının KPSS'ye İlişkin Algıları . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), pp. 32-46.

Chicago 16th edition
Ergun, Mahmut (2023). "Coğrafya Öğretmenliği Okuyan Öğretmen Adaylarının KPSS'ye İlişkin Algıları ". Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 1 (1):32-46. doi:10.29329/mdag.2023.530.3.

Kaynakça

  Can, S, & Can, Ş, (2011). Kamu Personeli Seçme Sınavı Öncesinde Öğretmen Adaylarının Stres Düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19, 765-778.

  Erdem, S, & Soylu, Y, (2013). Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin
  Görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(1), 223-236.

  Kuran, K., (2012). Öğretmen Adaylarının KPSS Kursu Veren Dershanelere ve KPSS’ye İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 143-157.

  Memduhoğlu, H, B, & Kayan, M, F, ( 2017). Öğretmen Seçme ve Atama Uygulaması Olarak Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Öğretmen Adaylarının Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1259-1291.

  Sezgin, F, & Duran, E, (2011, Aralık). Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Öğretmen Adaylarının Akademik ve Sosyal Yaşantılarına Yansımaları. 5.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştime ve Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Gazi Eğitim Fakültesi, Düzce.

  Yeşil, R, Korkmaz, Ö, & Kaya, S. (2009). Eğitim Fakültesindeki Akademik Başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki Başarı Üzerinde Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 149-160.

  Yılmaz, Y, & Yaşar, Z, (2016). Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) Yönelik Algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 644-651. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.