|  e-ISSN: 2980-1141

Orjinal Araştırma Makalesi | Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 2023, Cil. 1(1) 17-31

Dünden Bugüne Çay ve Turizm Potansiyeli

Sinan Keskin

ss. 17 - 31   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mdag.2023.530.2   |  Makale No: MANU-2302-20-0005.R1

Yayın tarihi: Mart 15, 2023  |   Okunma Sayısı: 78  |  İndirilme Sayısı: 160


Özet

Çay binlerce yıl öncesinden tarımı gerçekleştirilen ülkeler arası etkileşimle kültürel olarak ülkeden ülkeye geçiş sağlamıştır. Çay bir tarım ürünü olmaktan ekonomik bir getir olmaktan çıkmış kültürel bir ürün olma özelliği kazanmıştır. İlk kullanımından itibaren çay tarımsal bir ürün olmakla birlikte farklı ülkelerin servis şekilleri ile o ülkeye has olduğunu o ülkenin bir kültürü olduğunu göstermektedir. Her ülkenin bir ürünü vardır ki o ürün turistik ürün olarak o ülkenin imajını tanınırlığını göstermektedir. Çay olarak ilk tarımı yapılan ülkelerde kültürel olarak özelliklede Japonya’da sahip çıkılmasına rağmen diğer çay tarımı yapan ülkelerden Hindistan da bu çayın üretiminde sıkıntı olmazken çayın o kültüre etkisi turistik ürün olarak algılanması Sömürgesi olan İngiltere’de daha da sahiplenmiş olup çay turizmi orada daha etkindir. Bu çayın turistik olarak sahip çıkılması ile ilgili olmuştur. Türkiye’de çay, Doğu Karadeniz halkı için vazgeçilmez kaynaklardan biri olarak görülmektedir. Halkın ekonomik olarak sahip çıktığı gelir kaynağı olarak görülmektedir. Ülkenin de milli geliri olarak tüm ülkede ve dünyada tanınırlığı artmaktadır. Bu çalışma Türkiye’de tarımsal olarak üretilen çayın, turistik ürün olarak çay turizmi potansiyelini ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sürdürülebilirliğini araştırmayı amaçlamaktadır. Özellikle çay ürünü üretiminden ilk aşamasından son çay olana kadarki bölümlerini ve sunum yapılabilecek doğal güzelliklere sahip bir Ziraat Botanik Bahçesi ile Rize ili ele alınarak örneklem yapılmıştır.  Araştırma kapsamında literatür taraması yapılarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla çayın varlığını olumlu ve olumsuz etkilerini farklı yönlerden araştırarak daha sonra coğrafi işaretli olan çayın kırsal turizm ve yayla turizmi etkisinde ülkemiz açısından bölge açısından turizm potansiyeli ve aynı zamanda üretiminde yıllara göre üretim miktarlarını dünya ve Türkiye açısından örneklerle elde edilen verilerle değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çay, Çay üretimi, turizm potansiyeli, turistik ürün


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Keskin, S. (2023). Dünden Bugüne Çay ve Turizm Potansiyeli . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), 17-31. doi: 10.29329/mdag.2023.530.2

Harvard
Keskin, S. (2023). Dünden Bugüne Çay ve Turizm Potansiyeli . Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya, 1(1), pp. 17-31.

Chicago 16th edition
Keskin, Sinan (2023). "Dünden Bugüne Çay ve Turizm Potansiyeli ". Multidisipliner Yaklaşımlarla Coğrafya 1 (1):17-31. doi:10.29329/mdag.2023.530.2.

Kaynakça

  Cheng, S.; Hu, J.; Fox, D.; Zhang, Y. (2012), “Tea Tourism Development in Xinyang, China:
  Stakeholders’ View”, Tourism Management Perspectives, Volumes 2-3, 28-34.
  Demirhan A. (2001). Şifalı bitkiler, Doğal ilaçlarla geleneksel tedaviler. Alfa Yayınları. İstanbul
  Devlet Planlama Teşkilatı.(2012). Gıda sanayii özel ihtisas komisyonu raporu; çay sanayii alt komisyon raporu. Sekizinci beş yıllık kalkınma planı; Ankara
  Güneş S.(2012). Türk çay kültürü ve ürünleri. Millî Folklor. 2012; 24(93):234-251.
  Goowalla H.; Neog D. (2011), “Problem and Prospect of Tea Tourism in Assam - A Swot
  Analysis”, International Conference on Advancements in Information Technology, Singapore, IPCSIT, Vol. 20, 243-248.
  MEB. (2006). Yiyecek içecek hizmetleri çay hazırlama ve servisi. mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi. Ankara; 2006
  Henning S M, et al.(2003). Catechin content of 18 teas and a green tea extract supplement correlates with antioxidant capasity. Nutrition and Cancer. 2003; 45(2):226- 235
  Reımertz, S. (2003). Çayın Kültür Tarihi, (Çeviren: Mustafa Tüzel), (2. Baskı), Ankara: Dost Kitabevi.
  Sarıahmetoğlu, Y., Tanrıvermiş, H., Karakaş, A. ve Günler, N., (1997). Çayda Yeniden Yapılanma, Cömertler Matbaası, İstanbul, 1997.
  Smith, S., & Costello, C. (2009). Segmenting visitors to a culinary event: Motivations, travel behavior, and expenditures. Journal of Hospitality Marketing & Management, 18(1), 44-67. doi: 10.1080/19368620801989022
  Spillane E. George Joseph Camel.(2013) In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
  Taşkın M. (2007). Bahçeden- bardağa çay. Çay Sanayici İş Adamları Derneği Yayın No: 1. 2007; 1-103.
  Üstün Ç, Demirci N (2013) Çay Bitkisinin (Camellia SINENSIS L.) Tarihsel Gelişimi Ve Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi. MEÜ Tıp Fak. Lokman Hek. Tıp Tar. ve Folk. Tıp Derg., 3(3): 5-12.
  Zihnioğlu, A.(1998). Bir Yeşilin Peşinden, Tübitak, Ankara, 1998.
  Zhou Mı, M.S. (2011), Exploration of Factors Associated with Tea Culture and Tea Tourism in United States, China, and Taiwan, 1-91. https://www.trthaber.com/haber/guncel/rizeyi-1-milyondan-fazla-turist-ziyaret-etti-(Son Erişim tarihi:10.02.2023). https://www.sabah.com.tr/turizm/2022/01/12/(Son Erişim tarihi:10.02.2023).
  https://rizetso.org.tr/rize-ili-son-10-yilin-turist-istatistikleri/(Son Erişim tarihi:10.02.2023). https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/rize/gezilecekyer/botanik-ziraat-cay-bahcesi(Son Erişim tarihi:10.02.2023).
  https://www.ka.org.tr/)dosyalar/file/Yayinlar/Cocuk- Haklari/ Haritalar/ Türkiyede çay uretimi grafik.pdf ( Son Erişim tarihi:10.02.2023).
  https://www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/Belgeler (Son Erişim tarihi:10.02.2023).
  https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ (Son Erişim tarihi:10.02.2023).
  https://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_2_1.jsp?cid=697184 (Son Erişim tarihi:10.02.2023).
  https://www.rtb.org.tr/uploads/files/791-69) (Son Erişim tarihi 09.02.2023)